Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Privacy Statement

Download (.pdf)

Persoonsgegevens

FitandMind beschikt over uw (persoons) gegevens omdat u een inschrijfformulier voor de ledenadministratie heeft ingevuld of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van FitandMind heeft verstrekt.

Waarom heeft FitandMind uw persoonsgegevens nodig

FitandMind gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst (lidmaatschap).
Daarnaast gebruikt FitandMind uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en om u te informeren door middel van een nieuwsbrief.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

De persoonsgegevens worden bewaard voor het in stand houden van een ledenadministratie. Bij beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens uit de ledenadministratie verwijderd nadat het financieel boekjaar is afgesloten en akkoord is bevonden door de belastingdienst.

Gegevens inzien en aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen . Verwijderen is enkel mogelijk met inachtneming van het bovenstaande.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fitandmind.nl. FitandMind zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Delen met anderen

FitandMind verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit uitdrukkelijk noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de belastingdienst).

Bezoekgegevens website

Op de website van FitandMind worden geen persoonsgegevens en geen bezoekgegevens bijgehouden.

Foto’s website

Op de website van FitandMind worden foto’s gepubliceerd van personen die de lessen bijwonen. De foto’s zijn zodanig gemaakt dat het gezicht niet frontaal in beeld wordt gebracht. Voor foto’s waarbij dit wel het geval is, zal vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd aan de betrokkene.
U kunt een verzoek tot verwijdering van de foto sturen naar info@fitandmind.nl. FitandMind zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

FitandMind neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van FitandMind maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Laatste wijziging: 23 mei 2018.

 

Neem contact op

Nieuws:

WIJ ZIJN VERHUISD! Vanaf 10 februari  gaan wij verder in een ruimte op de mooiste locatie van Sittard, in het historische klooster Watersley. Deze prachtige locatie ligt aan de rand van Sittard ,  gelegen aan Watersley 1 , 6132 KA Sittard.

Sporten krijgt een hele nieuwe dimensie op deze locatie, waar je na de les gezellig kunt nagenieten in het Proeflokaal, onder het genot van een heerlijke kop koffie.

Voor meer info, zie lesrooster. Schrijf je nu in, er zijn nog enkele plaatsen vrij!

 Volg ons op Facebook en Instagram!

 

Wilt u meer informatie over Pilates, Yoga, Bodyfit, Xcore, Spinning, Powerpump of Mannen60+? Of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend advies gesprek? Bel of mail dan gerust. 

Naar contact